HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6555
ime P., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Dubica

                                                                IZBOR      (lug1918/6555)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dubica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM