HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6558
ime P., Mijo
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1918/6558)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM