HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6567
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Udbina / ŠU Sv. Rok

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6567)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Udbina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM