HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6576
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. grofa S. Erdödya u Jaski

                                                                IZBOR      (lug1918/6576)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaski


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM