HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6580
ime P., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Modruš / ŠU Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6580)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Modruš


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM