HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6582
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      z.z. Križevac

                                                                IZBOR      (lug1918/6582)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Križevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM