HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID659
ime F., Franjo
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /659)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1953. god. Prema dostupnim podacima, 1974. god. radio je u Šumariji Đurđevac, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM