HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6596
ime P., Pavo
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Oriovac

                                                                IZBOR      (lug1918/6596)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Oriovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM