HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6597
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Daruvar

                                                                IZBOR      (lug1918/6597)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Daruvar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM