HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6599
ime P., Mato
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Kot. oblasti Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/6599)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM