HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6608
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      lug. zamj. Kot. šumarije Pleternica

                                                                IZBOR      (lug1918/6608)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM