HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6608
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      lug. zamj. Kot. šumarije Pleternica


lokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM