HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6609
ime P., Imbro
zvanje
zanimanje     
lugar
      na Vlastel. baruna Turkovića u Kaptolu

                                                                IZBOR      (lug1918/6609)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kaptol


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM