HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6612
ime P., Božo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. oblasti Cirkvenica

                                                                IZBOR      (lug1918/6612)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM