HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6616
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. grofa T. Pejačevića u Našicama

                                                                IZBOR      (lug1918/6616)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM