HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6619
ime P., Pavo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Otok

                                                                IZBOR      (lug1918/6619)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM