HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6622
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      na Pešćenici Thurn i Taxisa u Lekeniku

                                                                IZBOR      (lug1918/6622)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lekenik


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM