HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6634
ime P., Gjuro
zvanje
zanimanje     
prof. Kr. šum. akademije, zamj. nadlug
      prof. Kr. šum. akademije, zamj. nadlug. Slob. i kr. grada Petrinje

                                                                IZBOR      (lug1918/6634)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Petrinja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM