HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6637
ime P., Mate
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      u Šumariji Zalesina Thurn i Taxisa u Lokvama

                                                                IZBOR      (lug1918/6637)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lokve


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM