HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6647
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      kr. drž. šumarije Lipovljani

                                                                IZBOR      (lug1918/6647)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lipovljani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM