HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6658
ime P., Jure
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šum. Udbina

                                                                IZBOR      (lug1918/6658)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Udbina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM