HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6666
ime P., Mirko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. oblasti Cirkvenica

                                                                IZBOR      (lug1918/6666)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crikvenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM