HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6689
ime P., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Kloštar Ivanić

                                                                IZBOR      (lug1918/6689)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM