HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6699
ime P., Adam
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Glina / ŠU Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6699)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM