HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID6700
ime P., Miko
zvanje
zanimanje     
lugar
      kot. oblasti Pisarovina

                                                                IZBOR      (lug1918/6700)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Pisarovina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM