HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6703
ime P., Blaž
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik, službeni lugar
      Kot. šumarije Perušić / ŠU Perušić

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6703)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Perušić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM