HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6723
ime P., Jure
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/6723)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM