HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6729
ime P., Ivo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. uprave Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1918/6729)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Garešnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM