HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6737
ime P., Imbro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Varaždin

                                                                IZBOR      (lug1918/6737)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Varaždin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM