HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6756
ime P., Dane
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Zavalje

                                                                IZBOR      (lug1918/6756)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zavalje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM