HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID696
ime G., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /696)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Josipa i Marije rođ. Ožanić. Osnovnu školu završio je u Kuželju, a jednogodišnju Lugarsku školu u Delnicama. Od 1952. do 1982. radio je kao lugar u Šumariji Delnice, ŠG Delnice. Bio je pošten i savjestan djelatnik. I danas kao stariji umirovljenik posjećuje šume koje je nekad obilazio kao lugar. Živi u Gučem Selu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM