HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7005
ime S., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1918/7005)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM