HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7039
ime Š., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šum. Ilok, Vlastel. Odescalchi

                                                                IZBOR      (lug1918/7039)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ilok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM