HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7067
ime Š., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kot. Šumarije Bjelovar / ŠU Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7067)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM