HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7089
ime Š., Jakob
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Krasno


lokacija

djelovao Krasno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM