HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7108
ime Š., Antun
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Šum. Platak Thurn i Taxisa u Lokvama

                                                                IZBOR      (lug1918/7108)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lokve


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM