HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7137
ime T., Antun
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šumarije Moslavina grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/7137)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM