HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7161
ime T., Božo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kr. drž. uprave Ivanovoselo / ŠU Vojni Križ

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7161)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanovoselo


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM