HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7166
ime T., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1918/7166)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM