HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7175
ime T., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kr. drž. šum. Karlobag / ŠU Karlobag

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7175)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM