HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7186
ime T., Miško
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šumarije Slat.Drenovac, Vlastel. baruna Gutmanna

                                                                IZBOR      (lug1918/7186)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatinski Drenovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM