HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7190
ime T., Marko
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šum. Sv. Rok / ŠU Sv. Rok

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7190)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sv. Rok


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM