HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7203
ime T., Andro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/7203)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM