HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7233
ime V., Antun
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kot šumarije Pleternica / ŠU Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7233)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM