HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID729
ime G., Slavko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /729)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klana

 lugar, rođ. 17.4.1923. u Podhumu, Grobnik kraj Rijeke. Sin Karla. U radni odnos kod Šumarije Klana stupio je početkom ožujka 1951. i zadržao se do 1960. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM