HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7290
ime V., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. oblasti Djakovo

                                                                IZBOR      (lug1918/7290)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Djakovo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM