HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7307
ime V., Dmitar
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šum. Rujevac / UŠ Kostajnica

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7307)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rujevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM