HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7308
ime V., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/7308)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM