HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7312
ime V., Jovo
zvanje
zanimanje     
zamjenik lugara
      zamj. lugara z.z. Kutine

                                                                IZBOR      (lug1918/7312)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kutina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM