HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7320
ime V., Mate
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. drž. šum. Udbina

                                                                IZBOR      (lug1918/7320)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Udbina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM